Jak nagradzać dziecko?

admin Możliwość komentowania Jak nagradzać dziecko? została wyłączona

Czas wychowania dzieci to dla rodziców czas szczęścia, ale i jedno z największych wyzwań jakie stawia przed nimi życie. Kształtowanie postaw i psychiki młodego człowieka jest bardzo ważne i w dużej mierze rzutuje na jego przyszłe życie. Najnowsze szkoły wychowania ukierunkowują i silny nacisk kładą na trwałe i sukcesywne stosowanie jasnych i trwałych zasad. Dziecko musi wiedzieć, co można, a czego nie może robić, z tego tytułu powinien wychodzić również system kar i nagradzania. Jak nagradzać dziecko? Samo nagradzanie obok wyraźnego aspektu wychowawczego ma również oddziaływanie motywacyjne. Jak wiele innych przyzwyczajeń również i nagradzanie musi mieć wytyczone granice, nie można sprowadzać nagradzania do codziennych obowiązków, które każdy powinien wykonywać. Równie ważne jest dostosowanie nagrody do wieku dziecka, dlatego musi ono wiedzieć, że z wiekiem cześć rzeczy, za które był wynagradzany staną się jego obowiązkami. W jaki sposób nagradzać dziecko? Nie musi to być ogóle rzecz materialna, dziecko można na przykład pochwalić, a co za tym idzie wzmocnić jego poczucie samodzielności i umiejętności praktyczne.

Ważną zasadą jest udzielenie nagrody w powiązaniu z konkretną sytuacją. Dziecko musi mieć świadomość za co jest nagradzane, aby wykształcić sobie powiązanie z daną czynnością. Pochwała nie może mieć również charakteru wyrzutu, że w końcu coś zostało zrobione, gdyż może to demotywować jego przyszłe działania i mieć efekt odwrotny do zamierzonego.

Czym nagradzać dziecko?

Jak wcześniej wspomniano nagroda nie musi mieć charakteru materialnego. Może to być pochwała, dobre słowo, poświęcenie dziecku więcej czasu na zabawę. Można również stosować nagrody materialne, system punktów, gdzie punkt może odpowiadać na przykład kwocie finansowej. Zbieranie takich punktów można zmienić w naukę oszczędzania. Stosowanie odpowiedniego systemu nagród zależy od tego, w jakim wieku jest dziecko i za co zamierza się je nagradzać. Istnieje tutaj dość cienka granica, której przekroczenie może spowodować, że zbyt często nagradzane dziecko nie będzie w stanie rozróżnić nagrody od przysługi lub przejawu dobrego wychowania.

Nagradzanie dziecka nie zawsze jest dobre

Nie wszystkie systemy nagradzania są jednak wskazane w temacie dzieci. Nagradzanie smakołykami wykorzystuje się bardziej w tresurze zwierząt, jedzenie ma za zadanie przede wszystkim zaspokojenie głodu. W funkcjonującej rodzinie można znaleźć wiele innych sposobów nagradzania, na przykład: wspólna organizacja wycieczki, wyjścia do kina, dzień bez obowiązków domowych, dodatkowa godzina na telewizję itp. Jak widać to przede wszystkim w gestii rodziców leże stworzenie odpowiedniego systemu motywacji swoich dzieci, który ma być efektywny i spełniać swoją rolę wychowawczą. Wykorzystując go rodzice przygotowują dziecku podstawy życia społecznego, pokazują możliwości i ograniczenia jakie ze sobą niesie. Dzieci uczą się szeroko pojętej definicji „dobra i zła”, których rozróżnianie jest niezmiernie ważne w przyszłości. System nagradzanie nie może ograniczać tylko motywować i dawać możliwości rozwoju.