Jak wygląda poród naturalny?

admin Możliwość komentowania Jak wygląda poród naturalny? została wyłączona

Wiele osób zadaje sobie właśnie takie pytanie i ma również wiele innych pytań wiązanych pytaniem głównym „Jak przebiega poród?”. Poród naturalny przebiega tzw. etapami. Wyróżniane są 4 okresy porodowe zwane fazami porodu.

Jak wyglądają kolejne fazy porodu?

Pierwsza faza porodu jest związana z rozwianiem szyjki macicy.

Faza ta pojawia się jako pierwsza, zwiążą się z nią skurcze macicy, które mogą się nasilać i z biegiem czasu być coraz to silniejsze i częstsze. Podczas skurczy mięśnie macicy kurczą się co powoduje zmniejszanie się macicy. Proces ten wiąże się z pojawieniem się rozwarcia i przerwania błon płodowych. Skurcze macicy trwają aż do momentu osiągnięcia przez otwór szyjki wielkości 10cm.

Pierwszy etap trwa od 5 do nawet 19 godzin w zależności od każdej kobiety i przebytych porodów. Regułą jest, że pierwszy poród trwa najdłużej, a każdy kolejny krócej. Najczęstszą i bardzo powszechną metodą na przyspieszenie akcji porodowej jest utrzymanie kobiety w ruchu przez tak długi okres jak to będzie możliwe.

Etap ten wiąże się również z przechodzeniem przyszłej mamy z jednego stanu nastroju w drugi.

Od podniecenia przez powagę, skupienie, koncentrację aż do zwątpienia i strachu.

Druga faza porodu zwiąże się z „wydostaniem” dziecka na świat.

Standardowo faza ta trwa dwie godziny, jednak gdy kobieta rodziła już wcześniej dziecko, czas ten skraca się do ok. 30minut.

W fazie tej szyjka macicy jest w pełni rozwarta i następuje wypchnięcie dziecka przez kanał rodny. Czynność ta związana jest z bardzo silnymi skurczami macicy. Poród ten może ułatwiać również mąż bądź osoba towarzysząca. Dodatkowo poród może ułatwić przybranie odpowiedniej pozycji a także prawidłowe oddychanie. W fazie tej możliwa jest epistomia – nacięcie krocza matki dla swobodniejszego porodu.

Etap ten kończy się wydostaniem dziecka na świat.

Trzecia faza porodu wiąże się z wydaleniem łożyska

Faza ta nazywana jest fazą łożyskową.

Kobieta w tym czasie rodzi łożysko, które musi zostać z niej usunięte.

Etap ten jest bardzo istotny gdyż łożysko musi został dokładnie usunięte. Cały ten proces nadzorowany jest przez położną.

Tuż po tym zdarzeniu dziecko jest oceniane w tzw. skali APGAR.

Ocenę, którą może otrzymać dziecko mieści się w skali do 10 punktów.

W ocenie tej następuje ważenie oraz mierzenie dziecka. Gdy dziecko nie wykazuje nieprawidłowości w ocenie otrzyma bardzo wysoki wynik na poziomie 9-10 pkt.

Po wykonaniu oceny maleństwa po raz pierwszy dziecko może zostać nakarmione mlekiem matki.

Matka dziecka jest jeszcze przez chwilę pozostawiana na oddziale porodowym ze względów bezpieczeństwa tak aby w razie wystąpienia ewentualnych komplikacji można było szybko podjąć odpowiednie działania.

Czas ten jest również zarezerwowany na łagodzenie krwawienia i kontrolę bólu.

Czwarty etap to ostatni etap porodu.

Tzw. 2 godziny z dzieckiem, w fazie tej nadzorowane jest zarówno dziecko jak i matka. W fazie tej może nastąpić wiele nieprawidłowości przez co obserwacja maki i dziecka jest niezbędna
W czasie tego etapu dziecko jest cały czas przy mamie.